Aktualności

Wniosek o przyjęcie do PSM I stopnia oraz PSM II st. /4 strony/

- zakładka PLIKI DO POBRANIA

Wnioski o przyjęcie można również pobrać na portierni

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w godz. 15.30 - 17.00

/ze względu na termomodernizację nie ma dostępu do sekretariatu w szkole muzycznej/

 Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim należy składać także

na portierni ZSET  /dotyczy kandydatów do PSM I i II st./

 

Kandydaci do PSM I i II st. składają wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim

do 31 maja br.

Egzaminy wstępne do PSM II st.

i badanie przydatności do PSM I st.

będą w dniach 5, 6, 7, 12 i 14 czerwca br.

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków oraz skan zaświadczenia lekarskiego można

też przesłać pocztą elektroniczną